Sunday, 10 June 2012

Nota Pengajian Am - DASAR DALAM NEGARA·        Lahirkan generasi yang aktif
·        Lahirkan generasi yang bersopan santun
DASAR BELIA NEGARA
·       Untuk hasilkan ubat daripada sumber asli
·       Untuk hasilkan tenaga yang mesra alam
DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA

·       Supaya pekerja rajin bekerja
·       Supaya produktiviti meningkat
DASAR PANDANG KE TIMUR
·       Dapat kukuhkan keselamatan Negara
·       Dapat bangunkan sistem infrastruktur
DASAR KEPENDUDUKAN
·       Untuk lahirkan tenaga kerja
·       Supaya rakyat Malaysia bersatupadu
DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN
·       Dapat rendahkan hutang negara
·       Kukuhkan keadaan kewangan kerajaan
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANAJAAN AWAM
·       Cukai import kereta ASEAN diturunkan
·       Jadikan Malaysia pusat serantau bagi pembuatan dan pengedaran kenderaan
DASAR AUTOMOTIF NEGARA
·       Supaya pekerja bersifat positif
·       Untuk lahirkan masyarakat yang bermaruah
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM
·       Untuk kesejahteraan rakyat
·       Untuk kedaulatan negara
DASAR SAINS DAN TEKNOILOGI
·         Bertujuan tingkatkan pengeluaran makanan
·         Bertujuan tingkatkan kualiti makanan
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA
·         Bertujuan kurangkan beban kerajaan
·         Dapat pindahkan beban awam kepada swasta
DASAR PENSWASTAAN
·         Seimbangkan ekonomi bandar dan luar bandar
·         Dapat wujudkan persekitaran yang kondusif
DASAR PERBANDARAN
·         Dapat wujudkan peluang pekerjaan
·         Dapat elak guna tenaga import
DASAR PERINDUSTRIAN
·         Sektor awam dan swasta bekerjasama
·         Sektor awam dan swasta berkongsi maklumat
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
·         Bertujuan tingkatkan ekonomi negara
·         Sumber negara digunakan secara optimum
DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN
·         Eksport digalakkan
·         Pasaran diluaskan ke luar negara
DASAR SOGOSOSHA
·         Untuk seimbangkan pembangunan fizikal dan rohani
·         Untuk lahirkan masyarakat maju
DASAR SOSIAL NEGARA
·         Untuk tingkatkan mutu perkhidmatan
·         Dapat hapuskan diskriminasi dalam perkhidmatan
DASAR DASAR WANITA NEGARA
·         Untuk tingkatkan pengetahuan
·         Untuk tingkatkan pengeluaran
DASAR WAWASAN NEGARA
·         Untuk basmi kemiskinan
·         Untuk pupuk perpaduan negara
DASAR EKONOMI BARU
·         Dapat tingkatkan mutu hasil kampung
·         Dapat tingkatkan hasil untuk dieksport
·         Dapat wujudkan industri di kampung
DASAR DUA HALA CARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
·         Untuk tingkatkan kemakmuran
·         Untuk tingkatkan ekonomi
DASAR HARTA INTELEK
·         Untuk memenuhi keperluan sosial
·         Untuk memenuhi keperluan budaya
DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
·         Untuk menyediakan  permintaan untuk keluaran industri tempatan
·         Untuk menyediakan sumber tenaga untuk bangunkan negara
DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA
·         Untuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam
·         Mengadakan latiahn industri dan teknikal
DASAR PANDANG KE TIMUR
·         Untuk tingkatkan kecekapan
·         Untuk tingkatkan pengeluaran
DASAR PENSWASTAAAN 
·         Swasta digalakan capai objektif ekonomi negara
·         Sektor awam sediakan infrastruktur yang cukup
DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL
·         Untuk menyediakan sumber tenaga manusia yang terlatih
·         Untuk mengembangkan sosio budaya dan politik negara
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
·         Dengan cara melaksanakan pejabat terbuka
·         Dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam
DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
·         Untuk kurangkan hutang kerajaan
·         Untuk stabilkan kewangan negara
DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM
·         Guna sumber secara optimum
·         Untuk tingkatkan pengeluaran
DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN
·         Galakkan kemasukan buruh cina
·         Eksport galian dan bahan mentah
DASAR PENTADBIRAN BITISH
·         Untuk kembangkan industry hiliran
·         Untuk meminjam pakar dari negara luar
DASAR PERINDUSTRIAN BERAT
·         untuk kurangkan masalah karenah birokrasi
·         untuk bantu sektor swasta
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
·         untuk tingkatkan pendapatan petani
·         untuk swastakan projek pertanian
DASAR PERTANIAN NEGARA
·         supaya ada pertalian yang erat antara sector pertanian,perkhidmatan dan perindustrian
·         untuk tingkatkan sekuriti makanan
DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA
·         untuk lahirkan masyarakat yang boleh merekacipta
·         untuk lahirkan masyarakat yang guna sains untuk bangunkan negara
DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA
·         untuk majukan syarikat besar
·         untuk tingkatkn eksport
DASAR SOGOSOSHA
·         untuk lahirkan masyarakat yang sihat
·         untuk lahirkan masyarakat yang berdisiplin
DASAR SUKAN NEGARA
·         untuk mencari pengganti sumber tenaga
·         untuk lahirkan tenaga yang mesra alam
DASAR TEKNOLOGI HIJAU
·         untuk bentuk pola penduduk yang sistematik
·         untuk seimbangkan ekonomi Bandar dan luar Bandar
DASAR URBANISASI/PERBANDARAN
·         untuk lahirkan warga tua yang aktif
·         untuk tingkatkan martabat diri warga tua
DASAR WARGA TUA
·         untuk bangunkan sumber manusia
·         untuk bangunkan ekonomi berasakan pengetahuan
DASAR WAWASAN NEGARA
·         untuk tingkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam
·         untuk tingkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam
KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
·         untuk lahirkan masyarakat yang berilmu
·         untuk lahirkan masyarakat yang kreatif
MISI NASIONAL/RMK9
·         untuk kukuhkan nilai matawang
MTEN
·         untuk lahirkan usahawan kecil
·         untuk kurangkan pelabur asing
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN
·         bahasa penghantar ialah bahasa melayu
·         kokurikulum dan peperiksaan yang sama
PENYATA RAZAK
·         KEJORA (kemajuan johor tenggara)
·         KESEDAR (kemajuan Kelantan selatan)
RMK 3
·         Dasar beli barang buatan malaysia
·         Dasar pertanian negara
RMK 4
·         Untuk lahirkan tenaga kerja yang terlatih
·         Untuk tingkatkan bilangan professional bumiputera
RRJP2/DASAR PEMBANGUNAN SOSIAL
·         Untuk jadikan Malaysia sebuah negara maju
·         Untuk hapuskan kemiskinan semua kaum
WAWASAN 2020

·         Untuk tingkatkan bilangan bumiputera yang mempunyai saham dalam sector perdagangan dan perindustrian
SKIM AMANAH BUMIPUTERA (ASB)
SKIM AMANAH NASIONAL (ASN)
PERMODALAN NASIONAL BERHAD (PNB)
·         Ada hak milik yang kecil dalam satu perniagaan
BINA KENDALI PINDAH (PENSWASTAAN)
·         Ambil alih syarikat yang ada masalah kewangan
DANA HARTA NASIONAL BERHAD/ MTEN
·         Bertujuan pelihara peribadi kebangsaan
DASAR KEBUDAYAAN
·         Juga dipanggil RRJP2/rancangan jangka panjang kedua
·         Bertujuan meningkatkan perpaduan
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
·         Dasar pro barat kerana diancam oleh komunis dan indonesia
DASAR SEMASA TUNKU ABDUL RAHMAN
·         Untuk lahirkan masyarakat yang bermaklumat
DASAR TELEKOMUNIKASI NEGARA
·         Untuk hasilkan produk baru yang produktif
·         Untuk membangunkan teknologi maklumat
K-EKONOMI/PELANINDUK EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN
·         Dapat kurangkan pengimportan barangan
KEMPEN BELILAH BARANG BUATAN MALAYSIA
·         Kemudahan infrastruktur dibina oleh swasta dan diserahkan kepada kerajaan selepas tamat tempoh konsesi
KONTRAK PENGURUSAN (PENSWASTAAN)
·         Memberi khidmat dengan tiada hak milik
PAJAKAN (PENSWASTAAN)
·         Untuk meningkatkan pembangunan insan
·         Untuk mempertingkatkan pendapatan negara
PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 3(PIP3)
·         Untuk kurangkan pengangguran
·         Kurangkan kesan kepada pendapatan isi rumah
PELAN PEMULIHAN EKONOMI NEGARA

·         Memberi khidmat tanpa hak milik

PENJUALAN ASET
( PENSWASTAAN)
·         Untuk kukuhkan industry kecil dan sederhana

RMK9
·         Punca pendapatan negara
·         Contohnya pelancongan kesihatan
SEKTOR PERKHIDMATAN
·         Hasilnya terbentuknya UDA,MARA
DASAR EKONOMI LAMA